Filtr
 • Ogłoszenie

              Gmina Fajsławice jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,24ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1882, zabudowanej budynkiem dawnej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Suchodoły, gm. Fajsławice.

 • Obwieszczenie

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójta Gminy Fajsławice

  z dnia 2 września 2011 r.

   

          Na podstawie art.16 § 1 oraz  art.61a §1 i 61 b  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.  Nr  21, poz.112  z późn. zm.)

                   Podaję do publicznej wiadomości , że Rada Gminy Fajsławice

  Uchwałą Nr XXXVII/137/2006  z dnia 30 maja 2006 r. utworzyła  6 obwodów głosowania   w których zostanie przeprowadzone głosowanie  w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  9 października 2011 r.

Our website is protected by DMC Firewall!