Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2020 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1009) producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji.

Specjalna publiczna aplikacja (link: https://aplikacje.gow.pl/app/susza/) umożliwi weryfikację zgłoszeń dokonywanych przez producentów rolnych z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego (KWB) i ustalonym poziomem strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający wysokość szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Protokół będzie generowany automatycznie, gdy szkody będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza i przedstawiany do zatwierdzenia  w aplikacji przez wojewodę. Jednocześnie należy podkreślić , że wysokość szkód w danym gospodarstwie będzie wyliczana na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w przypadku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w oparciu o dane zawarte w protokole takie jak wielkość poszczególnych upraw, liczba zwierząt oraz dane Instytutu Ekonomi /Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej dla danej uprawy lub gatunku zwierząt.

W załączeniu przekazuję do wiadomości, krótkie opracowanie MRiRW,  dotyczące aplikacji publicznej służącej do szacowania strat spowodowanych przez susze.

 

z up. Wojewody Lubelskiego

Dyrektora Wydziału

Środowiska i Rolnictwa

/-/ Barbara Wróbel

DMC Firewall is a Joomla Security extension!