Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy Fajsławice informuje, że od 03 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw  rolnych oraz chowu lub  hodowli bydła.

Do wniosku  należy dołączyć  faktury VAT  z zakupu ON od dnia 01 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku  ubiegania  się  przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, należy dołączyć dokument wydany na wniosek producenta rolnego przez kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,  w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej  iloczyn stawki  zwrotu  podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby  100 oraz  powierzchni użytków  rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów
    i budynków jako użytki rolne  według stanu  na dzień 1 lutego  danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr  oleju napędowego, liczby 30  oraz średniej  rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
    w którym został złożony  wniosek o zwrot podatku.

  Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Fajsławice – pokój Nr 18,  w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek-piątek  od godz. 730 do godz.1500, telefon 81 585 37 49.

Inf. sporządziła: Edyta Sobczuk-Dąbska

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd