ZAKUPY OSP

 W Gminie Fajsławice działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających 144 strażaków, z czego 136 to strażacy czynni.

Dwie jednostki OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego /KSRG/. Są to: OSP Fajsławice od 1995 r. i OSP Siedliska Drugie od 2000 r. W związku z przynależnością do KSRG jednostki te są zobowiązane do utrzymania pełnej gotowości bojowej sprzętu i pojazdów, odpowiedniego wyszkolenia strażaków. W razie potrzeby na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie jednostki te mogą być wezwane do akcji ratowniczej poza terenem gminy tj. na terenie całego powiatu, województwa, a nawet na terenie kraju. Jednostki te biorą udział nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale coraz częściej są wzywane do innych zdarzeń takich jak wypadki komunikacyjne, podtopienia budynków, powodzie i inne klęski żywiołowe. Z tego też względu jednostki OSP muszą posiadać coraz nowocześniejszy i lepszy sprzęt ratowniczy. Jednostki z KSRG wspierane są w tym względzie przez Komendanta Głównego PSP w Warszawie, który corocznie przekazuje dotację na poprawę gotowości bojowej tych jednostek /średnio ok. 4-5 tys. zł rocznie na każdą OSP/.

         W roku 2011 dotacja była większa. OSP Siedliska Drugie otrzymała dotację w wys. 13500 zł i została ona wykorzystana na: zakup kompletu opon do samochodu bojowego VOLVO – 7200 zł, zakup 6 hełmów bojowych z atestem - 3000 zł, legalizację aparatów tlenowych będących na wyposażeniu jednostki – 2500 zł, zakup czujników bezruchu- 800 zł.

         OSP Fajsławice w 2011 r. otrzymała dotację w wys. 12250 zł, którą wykorzystano na: zakup 5 kpl mundurów bojowych z atestem, 10 par butów bojowych z atestem, legalizację aparatów tlenowych, naprawę i konserwację sprzętu hydraulicznego LUKAS, zakup węży tłocznych.

           Generalnie pieniądze z dotacji przeznaczone są na podniesienie gotowości bojowej tych jednostek i są rozliczane przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd