Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo

targowisko info na stronę page0001

Operacja pn. „Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w miejscowości Boniewo”, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 7.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizacji operacji jest:

tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej poprzez utworzenie Centrum promocji produktu lokalnego - targowiska gminnego, które będzie oznaczone nazwą „Mój Rynek” i unijnymi logo produkcji ekologicznej, co pozwoli na:

  • poprawę zbytu produktów rolnych i żywności oraz skracanie łańcucha dostaw i żywnościowego oraz zwiększenie udziału rolników w wartości dodanej;
  • ułatwienie dystrybucji produktów rolnych, umożliwienie drobnym producentom sprzedaży żywności, a konsumentom dostępu do produktów lokalnych.

Operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji:

  • budowa targowiska: 1 szt.
  • przebudowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów: 1 szt.

Wartość projektu z umowy o dofinansowanie: 1 281 571,14zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 179 362,00zł

Wartość dofinansowania z umowy o dofinansowanie: do 750 428,00zł (do 63,63% kosztów kwalifikowanych)

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 3 stycznia 2018 roku

Planowany okres realizacji z umowy o dofinansowanie: do 31.12.2018r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd