Obwieszczenie Wójta Gminy Fajsławice z dnia 15 czerwca 2011 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fajsławice z dnia 15 czerwca 2011 r.


Wójt Gminy Fajsławice informuje, że stosownie do art. 160 §1 i art. 162 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm.) Rada Gminy Fajsławice dokona wyboru ławników na najbliższą kadencję.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin, prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Dokumenty do zgłoszenia kandydatów dostępne są w biurze Rady Gminy Fajsławice lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Fajsławice.


Wójt Gminy Fajsławice
/-/ Tadeusz Chruściel
DMC Firewall is a Joomla Security extension!