Aktualności

OGRANICZENIA PRACY URZĘDU GMINY FAJSŁAWICE

W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, mając na uwadze ochronę zdrowia mieszkańców gminy i pracowników Urzędu Gminy Fajsławice, Wójt Gminy Fajsławice podjął decyzję o ograniczeniu pracy Urzędu Gminy Fajsławice, w następujący sposób:

  1. ogranicza się działalność Urzędu w zakresie obsługi klientów (interesantów) do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych dla obywateli;
  2. ogranicza się działalność Urzędu w zakresie obsługi klientów (interesantów) do przyjmowania po jednej osobie zaopatrzonej w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, itp.), bez osób towarzyszących;
  3. załatwianie spraw będzie się odbywało poprzez zgłoszenie pracownikowi sekretariatu Urzędu, w jakiej sprawie lub z którym pracownikiem klient chce się skontaktować;
  4. załatwianie spraw może się odbywać również po uprzednim kontakcie telefonicznym z właściwym pracownikiem Urzędu, w sposób z nim uzgodniony;
  5. zaleca się korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet, e-PUAP, drogą e-mailową lub telefoniczną:

- tel. 81 58 53 002

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Fajsławice obowiązują od dnia 29 września 2020 r. (wtorek) do odwołania.

Fajsławice, 29 września 2020r.

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                          Janusz Pędzisz

Listy Intencyjne podpisane

Gmina Fajsławice podpisała Listy Intencyjne z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, „Herbapol – Lublin” Spółka Akcyjna oraz Pracownią Garden Concept  Piotr Szkołut w sprawie podjęcia współpracy, której celem jest utworzenie i rozwój Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego.

Czytaj więcej: Listy Intencyjne podpisane

Święto Pieczonego Ziemniaka w Boniewie

Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach  podejmuje pierwsze działania kulturalne.
Po oficjalnym otwarciu placówki w ubiegłym tygodniu zorganizowano Święto Pieczonego Ziemniaka. W dniach od 23 do 25 września 2020r. w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie, uczniowie z klas 0 - 3 naszych gminnych szkół wraz z wychowawcami spędzili wspaniały czas na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej: Święto Pieczonego Ziemniaka w Boniewie

Festiwal "Dobre Bo Nasze - Fajsławice Naturalnie"

Niedzielne popołudnie 20 września 2020r. obfitowało w wiele wydarzeń. Po uroczystościach  otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach  gdzie uhonorowano również jubilatów 35 – lecia Zespołu Śpiewaczego „Siedliszczanki” oraz przedstawicieli 30 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, zebrani goście kontynuowali radosne świętowanie i dobrą zabawę podczas Festiwalu „Dobre bo Nasze – Fajsławice Naturalnie”, który odbył się w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie.

Czytaj więcej: Festiwal "Dobre Bo Nasze - Fajsławice Naturalnie"

Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach

Niedziela 20 września 2020r. na długo zostanie w pamięci mieszkańców gminy. Tego dnia bowiem oficjalnie otwarty został Gminny Ośrodek Kultury w Fajsławicach.

Ta wyczekiwana przez wszystkich uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonali  ksiądz kanonik Andrzej Domański, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach Wojciech Hus, Wójt Gminy Janusz Pędzisz, a także starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mirosław Księżuk, inspektor nadzoru Tomasz Chruścicki i przewodniczący Rady Gminy Sławomir Michalak. Następnie proboszcz parafii Fajsławice  odmówił krótką modlitwę i poświęcił nowo otwarty budynek.

Czytaj więcej: Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osoby poszkodowane i 37 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i  Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

Wystawy malarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Fajsławicach

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy malarstwa Pani Joanny Kosierb i Izabeli Polakowskiej

oraz ikon pisanych przez Pana Kazimierza Szewczaka. 

Wystawa otwarta jest dla zwiedzających od.21.09.2020r. do 30.09.2020r. 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -16.00. 

Miejsce: Sala widowiskowo-wystawowa GOK w Fajsławicach, Fajsławice 96. 

Telefon kontaktowy: 579 470,764 lub 579 470 765.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszam.

Wojciech Hus

Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Fajsławicach

wystawa malarstwa izabeli polakowskiej

wystawa malarstwa joanny kosierb

wystawa ikon kazimierz szewczak

 

Kolejna inwestycja gminy

Miło nam poinformować, że dnia 16 września 2020r. Wójt Gminy Fajsławice Janusz Pędzisz i Skarbnik Gminy Renata Mendel podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego i Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Zdzisława Szweda dotycząca dofinansowania projektu „Rewitalizacja zagospodarowania wokół zbiornika wodnego w Fajsławicach dz. nr 2276/1 w ramach lokalnego wsparcia ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

Czytaj więcej: Kolejna inwestycja gminy

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Fajsławice

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 15 września do 31 października 2020 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie.
Badania są anonimowe, realizowane  metodą internetową oraz papierową przez ankietera prowadzącego badania w terenie - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/556636/fajslawice-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd