Jednostki organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach powstał w 1998 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

OPS w Fajsławicach realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, które w szczególności polegają na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze,
 • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych,
 • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniami rady gminy. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadania w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych,
 • funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach w latach 2008-2011 realizował projekt systemowy „Fajsławicki sposób na aktywną integrację” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach obecnie zatrudnionych jest pięć osób.

Funkcję kierownika OPS w Fajsławicach pełni Pani Stanisława Jaruga. OPS zatrudnia głównego księgowego oraz trzech pracowników socjalnych – dwóch z nich pełni również obowiązki inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz starszego referenta ds. stypendiów szkolnych.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

Adres: Fajsławice 4, 21-060 Fajsławice

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00

 Tel./fax: (81) 585 30 65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.opsfajslawice.ugu.pl

 REGON: 004171661

NIP: 713-23-80-486

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd