Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach


Idź do treści

Menu główne:


„Fajsławicki sposób na aktywną integrację” – Projekt systemowy OPS Fajsławice


Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach po raz drugi przystąpił do realizacji projektu systemowego „Fajsławicki sposób na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2009 roku. Wsparciem objęto 4 osoby. Uczestnicy projektu to kobiety w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, jednocześnie korzystające z pomocy społecznej, które pomimo podejmowanych wysiłków nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności życiowych, znaleźć zatrudnienia, usamodzielnić się oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

W ramach projektu uczestnicy korzystają z poradnictwa zawodowego oraz realizują wybrane przez siebie szkolenia, takie jak: kosmetyczne, gastronomiczne, prawo jazdy kat. "B”.

Bliższe informacje dotyczące projektu uzyskać można u Koordynatora projektu – Pani Stanisławy Jaruga - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach (budynek Urzędu Gminy Fajsławice) lub pod numerem telefonu: (81) 585 30 65.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego