Aktualności

Konkurs dla dzieci "Niezłe ziółko"

plakat Niezłe ziółko

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 do 7 lat) i szkolnym (od 8 do 10 lat) z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie dotyczącym ziół.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród dzieci podstaw wiedzy o ziołach (rozpoznawanie, uprawa, zastosowanie kulinarne i w medycynie domowej), w atmosferze zabawy, podczas realizacji zadań podejmowanych w gronie rodzinnym.

Szczegóły zadań konkursowych, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika

 

Urząd otwarty dla interesantów

Informujemy, że od 25 maja 2020r. (poniedziałek) Urząd Gminy Fajsławice będzie otwarty dla interesantów. Przywrócenie bezpośredniej obsługi obywateli wynika z rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r.

Jednocześnie prosimy wszystkich załatwiających swoje sprawy w urzędzie o zachowanie wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z nadal istniejącą pandemią koronawirusa tj. dezynfekcji rąk, odległości dwóch metrów,  używania maseczek ochronnych.

Ponadto dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

                                                                               Zapraszamy

 

Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice

plakat poziomo zdalna

Projekt pn. „Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice”,

realizowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie zdalnego nauczania.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano m.in: zakup 17 kompletów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe) i akcesoriami (słuchawki z mikrofonem).

Gmina Fajsławice przekaże w/w sprzęt (nabyty w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia) do szkół funkcjonujących na terenie gminy. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie tzw. „nauki zdalnej” i będzie wypożyczany nauczycielom oraz uczniom. Po zakończeniu realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez szkoły w ramach bieżącej pracy dydaktycznej.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 59 993,00

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 59 993,00zł (100%)

Planowany okres realizacji: od 21 kwietnia 2020r. do 21 października 2020r.

Ogłoszenie

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Oddział Zamiejscowy w Fajsławicach ponownie przyjmuje interesantów.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wszelkie sprawy będą załatwiane tylko po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Tel. 81 58 – 53 - 061

Wydział czynny:

Poniedziałki 8:00 – 16:00

Czwartki 7:30 – 15:30

(wejście od boiska)

TARGOWISKO GMINNE W FAJSŁAWICACH ,,MÓJ RYNEK W BONIEWIE” - OD 4 CZERWCA 2020R.

domek Targ

Gmina Fajsławice podjęła decyzję o zmianie miejsca targowiska z placu Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Fajsławicach na Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Boniewie. Do zagospodarowania będzie 7 wiat targowych o wymiarach 11,04 x 5,52 m oraz 5 domków handlowych o wymiarach 2 x 3 m, znajdujących się na 900-set metrowym placu utwardzonym kostka brukową.

 Inwestycja, którą Gmina Fajsławice zrealizowała razem z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w ramach  PROW na lata 2014-2020 została stworzona z myślą o jak najlepszych, bezpiecznych i nowoczesnych warunkach targowych dla rolników, przedsiębiorców i producentów sprzedających swoje produkty i towary oraz kupujących.

Czytaj więcej: TARGOWISKO GMINNE W FAJSŁAWICACH ,,MÓJ RYNEK W BONIEWIE” - OD 4 CZERWCA 2020R. 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²

• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Lubelski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

Miło nam poinformować, że złożony w 2019r. przez Gminę Fajsławice projekt w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-06- 0064/19 Oś Priorytetowa 4: ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie.

Dziś podpisana została umowa o dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi 3 836 007,12zł. Gmina Fajsławice otrzyma dofinansowanie w kwocie do 2 288 558,28zł .

Czytaj więcej: Instalacje OZE na terenie gminy Fajsławice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania inwestycji „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce- etap I”
Operacja pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej świetlicy wiejskiej w Ksawerówce”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.

Treść ogłoszenia wraz załącznikami

Zestawy ochronne rozdane

W dniach od 28 do 30 kwietnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach wydawał paczki żywnościowe z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Z uwagi na stan epidemii pracownicy pomocy społecznej zachowali obowiązujące obostrzenia i środki bezpieczeństwa.

Czytaj więcej: Zestawy ochronne rozdane

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd