Aktualności

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, ŻE GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZYNNY JEST W SOBOTY W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00

W CELU ZAPEWNIENIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PSZOK MIESZKAŃCY PRZYWOŻĄCY ODPADY KOMUNALNE POWINNI MIEĆ ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OCHRONNĄ

Podziękowania za udział w wyborach prezydenckich

Wójt Gminy Fajsławice serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy za udział w II turze wyborów prezydenckich. Podobnie jak w I turze wyborów nasza gmina uzyskała najwyższą frekwencję w powiecie krasnostawskim. Tak duża liczba głosujących mieszkańców jest dowodem nie tylko spełnienia obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i dojrzałości naszych mieszkańców.

Mimo tak licznego udziału w wyborach, niestety nie udało się  uzyskać frekwencji, która zapewniłaby nam otrzymanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego, a także wozu strażackiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dofinansowania zabrakło niewiele, ale patriotyczna powinność i społeczna odpowiedzialność naszych mieszkańców napawa nas dumą i zasługuje na szczególne słowa podziękowania.

Poniżej podajemy wyniki głosowania w gminie Fajsławice i frekwencję wyborczą
w powiecie krasnostawskim.

 

Powiat krasnostawski

Frekwencja
61,30%
Liczba kart ważnych
32 097
Liczba uprawnionych
52 360
 
50%
70%

 

Realizacja gminnych inwestycji w toku

Prace inwestycyjne w Gminie Fajsławice trwają. Na chwile obecną możemy pochwalić się zakończonymi pracami przy przebudowie drogi gminnej Nr 109608L w Woli Idzikowskiej (za kapliczką). Położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku prawie 700 m długości i szerokości jezdni 3,5 m, wykonano również pobocza z kruszywa i mijanki. Oczekujemy na ostateczny odbiór techniczny inwestycji.

DSC 0256

Czytaj więcej: Realizacja gminnych inwestycji w toku

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

Uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2020 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1009) producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji.

Specjalna publiczna aplikacja (link: https://aplikacje.gow.pl/app/susza/) umożliwi weryfikację zgłoszeń dokonywanych przez producentów rolnych z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego (KWB) i ustalonym poziomem strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający wysokość szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

Protokół będzie generowany automatycznie, gdy szkody będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza i przedstawiany do zatwierdzenia  w aplikacji przez wojewodę. Jednocześnie należy podkreślić , że wysokość szkód w danym gospodarstwie będzie wyliczana na analogicznych zasadach jak ma to miejsce w przypadku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w oparciu o dane zawarte w protokole takie jak wielkość poszczególnych upraw, liczba zwierząt oraz dane Instytutu Ekonomi /Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej dla danej uprawy lub gatunku zwierząt.

W załączeniu przekazuję do wiadomości, krótkie opracowanie MRiRW,  dotyczące aplikacji publicznej służącej do szacowania strat spowodowanych przez susze.

 

z up. Wojewody Lubelskiego

Dyrektora Wydziału

Środowiska i Rolnictwa

/-/ Barbara Wróbel

Zachęcamy do głosowania w wyborach !!!

bitwa vs Aktywna wieś jpg

Wszystkich mieszkańców gorąco zachęcamy do udziału w II turze wyborów prezydenckich.

Za największą frekwencję w II turze wyborów nasza Gmina ma szansę na otrzymanie cennych nagród:

  • od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednego z 49 pojazdów strażackich,
  • dodatkowo Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs, w ramach którego za najwyższą frekwencję w II turze wyborów nasza Gmina ma szansę otrzymać środki finansowe w wysokości 50 tys. zł, 40 tys. zł lub 30 tys. zł na doposażenie świetlic, placów zabaw i skwerów.

W I turze wyborów Gmina Fajsławice miała największą frekwencję w Powiecie Krasnostawskim, dlatego nasze szanse na wspomniane nagrody są bardzo duże.

Zachęcam do udziału w wyborach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych linkach.

https://www.gov.pl/web/mswia/szczegoly-drugiej-edycji-bitwy-o-wozy

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-aktywna-lubelska-wies/

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

logo nfosigw                                wfos

Gmina Fajsławice informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 54/2020/D/OZ z dnia 07.07.2020 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja gospodarki wodnej na terenie Gminy Fajsławice

W dniu 07.07.2020r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Inwestycja Gminy Fajsławice dotycząca modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej znalazła się na 52 miejscu listy rankingowej i została wybrana do dofinansowania. Zakres prac obejmuje wyposażenie stacji wodociągowej w Siedliskach w system pomiarów parametrów fizycznych lokalnych i zdalnych.

Realizacja operacji pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, usprawni funkcjonowanie sieci wodociągowej, pozwoli na monitoring ilości wody wydobywanej i rozprowadzanej, umożliwi sprawne reagowanie na niski poziom wody i konieczność zapewnienia dodatkowego źródła zasilania w  razie konieczności. Dzięki operacji zwiększy się jakość oraz bezpieczeństwo systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zminimalizowane zostaną straty wody.

Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie operacji i wtedy rozpoczniemy jego realizację.

A.Olech

Ogłoszenie

Informujemy, że od najbliższego czwartku, 9 lipca 2020r. w celu ułatwienia mieszkańcom gminy kontaktu z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Zdrowia, apteką itp. zostaną uruchomione kursy busa przewoźnika A.Dziwisz.

Kursy busa odbywać się będą w każdy czwartek tygodnia według poniższego harmonogramu:

6:50 Marysin – 7:00 Ksawerówka (remiza OSP) „dołem”– 7:20 Fajsławice

8:00 Fajsławice „dołem” – 8:20 Ksawerówka

8:30 Ksawerówka „dołem”– 8:50 Fajsławice

10:00 Fajsławice „dołem” – 10:20 Ksawerówka – 10:25 Marysin

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd