Aktualności

Półfinał Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjatkowa

W niedzielę 5 lipca 2020r., w hali sportowej MOSiR w Chełmie odbył się półfinał konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Tematem przewodnim konkursu były jabłka lubelskie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń z terenu trzech powiatów: chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego rywalizowały między sobą w trzech kategoriach konkursowych: na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek, na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego, a także na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze.

Czytaj więcej: Półfinał Konkursu Kobieta Gospodarna Wyjatkowa

XXI Sesja Rady Gminy Fajsławice

Dnia 30 czerwca 2020r. w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się XXI Sesja Rady Gminy. Podczas posiedzenia radni udzielili Wójtowi Gminy Fajsławice absolutorium i wotum zaufania. Głosowanie poprzedziło wysłuchanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r., wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Fajsławicach a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna.

Czytaj więcej: XXI Sesja Rady Gminy Fajsławice

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informujemy, że od 1 lipca 2020r. na terenie Gminy Fajsławice ponownie będzie działał PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 12:00, w budynku Urzędu Gminy, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł skorzystać z porad specjalisty.

Mamy nadzieję, że oferowana pomoc prawna pomoże zainteresowanym rozwiązać wszelkie niejasności czy kwestie sporne.

Wyniki głosowania z dnia 28 czerwca 2020 r.

Gmina Fajsławice

Powiat krasnostawski

 

Frekwencja

Powiat krasnostawski

Frekwencja
57,28%
Liczba kart ważnych
30 203
Liczba uprawnionych
52 726

Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice+

plakat poziomo zdalna plus

Projekt pn. „Wsparcie zdalnego nauczania w Gminie Fajsławice+”,

realizowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie zdalnego nauczania.

Opis projektu:

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i osób ze specjalnymi potrzebami) tj.  14 laptopów oraz oprogramowaniem (pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe) i akcesoriami (słuchawki z mikrofonem), ponadto w celu wsparcia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami zakupione zostanie oprogramowanie logopedyczne i akcesoria w postaci głośników i specjalistycznego przycisku.

Gmina Fajsławice przekaże w/w sprzęt (nabyty w celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia) do szkół funkcjonujących na terenie gminy. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie tzw. „nauki zdalnej” i będzie wypożyczany nauczycielom oraz uczniom. Po zakończeniu realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez szkoły w ramach bieżącej pracy dydaktycznej.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 55 000,00

Wartość uzyskanego dofinansowania: do 55 000,00zł (100%)

Planowany okres realizacji: od 09 czerwca 2020r. do 09 grudnia 2020r.

Pomagają...

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

Lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

Lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

św. Jan Paweł II

 

Czas pandemii koronawirusa jest trudny dla nas wszystkich. I mimo, że obostrzenia powoli zostają znoszone i zauważa się większą swobodę w funkcjonowaniu, pracownicy służb medycznych nadal muszą zachowywać w swojej pracy najwyższe środki ostrożności.

Wielkim sercem, bezinteresownością i pomocą w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wśród pracowników i pacjentów Samodzielnego Szpitala Publicznego w Krasnymstawie, wykazali się mieszkańcy naszej gminy.

Czytaj więcej: Pomagają...

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd